بخش مشاوره بازاریابی در دست تکمیل است

با تشکر از بازدید شما، بخش مشاوره بازاریابی در دست تکمیل است، لطفا با ما تماس بگیرید

02122051861

هر شرکتی بر مبنای دوره حسابداری مالی، سود و زیان را محاسبه می کند و شرکت می تواند سود ده و زیان ده باشد .

هر شرکت موفقی یک سیستم حسابداری موفق دارد و اگر شما حساب و کتاب و سیستم حسابداری ندارید، عمیقا توصیه می کنیم که در کسب و کار خود بازاندیشی کنید

ترازنامه، اظهارنامه مالی است که ارزش خالص یک شرکت را در یک تاریخ معین مانند پایان سال نشان می دهد. این اظهارنامه مالی، دارایی های شرکت، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را منعکس می کند. تهیه و آماده سازی ترازنامه، نقش مهمی در رشد کسب و کار شما دارد.

مدل کسب و کار، اساسی ترین گام در فرآیند اندیشیدن به بقای سازمان است .

مایکل پورتر

مدل کسب و کار

مدل کسب و کار بنیادی ترین سیستمی است که هر سازمانی در خود دارد .