در خبرنامه بازاریابی عضو شوید

Please enable the javascript to submit this form

هر شرکتی بر مبنای دوره حسابداری مالی، سود و زیان را محاسبه می کند و شرکت می تواند سود ده و زیان ده باشد .

هر شرکت موفقی یک سیستم حسابداری موفق دارد و اگر شما حساب و کتاب و سیستم حسابداری ندارید، عمیقا توصیه می کنیم که در کسب و کار خود بازاندیشی کنید

ترازنامه، اظهارنامه مالی است که ارزش خالص یک شرکت را در یک تاریخ معین مانند پایان سال نشان می دهد. این اظهارنامه مالی، دارایی های شرکت، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را منعکس می کند. تهیه و آماده سازی ترازنامه، نقش مهمی در رشد کسب و کار شما دارد.

ترازنامه چیست؟

ترازنامه یک اظهارنامه دو ستونه از اقلام است که هر ستون باید با ستون دیگر تراز باشد. ستون اول، لیست دارایی ها است. ستون دوم، حاصل جمع لیست بدهی ها و حقوق صاحبان سهام در کسب و کار است. در واقع ترازنامه نشان می دهد که:

بدهی ها + حقوق صاحبان سهام = دارایی

ترازنامه به شما کمک می کند تا ببینید که چقدر سرمایه گذاری در کسب و کار شما با ارزش است. معادله زیر در این امر به شما کمک می کند:

بدهی ها – دارایی = حقوق صاحبان سهام

چرا صورت سود و زیان و به اصطلاح ترازنامه در بازاریابی مهم است ؟

خیلی از شرکتها فکر می کنند که بازاریابی جزیی از شرکت است، اگر شما چنین دیدگاهی دارید، متاسفانه باید بگوییم دیر یا زود از صحنه رقابت حذف خواهید شد، بازاریابی کل سازمان است !

همه چیز باید بر بازاریابی منطبق باشد و بازاریابی بر همه چیز .