در خبرنامه بازاریابی عضو شوید

Please enable the javascript to submit this form

مارک ویکتور هانسن

Conversation with Mark Victor Hansen

گفت و گو با مارک ویکتور هانسن

(Introduction to listeners…) I gotta tell you that in a moment I’m going to bring on one of the most magnetic, charismatic and just awesome individuals. I gotta tell you this, we have some of the top people on our show every week. But the individual I'm going to bring on in a moment is just absolutely dynamic. This individual you know from his best-selling book Chicken Soup for the Soul. He’s sold millions and millions of copies. Now it’s almost Chicken Soup for everything. Chicken Soup for the Pets, the Women, the Men. It's just absolutely awesome. But hear this, the goal of this interview is to give you some other information on this individual that you don't know. This individual is also the author of, Dare to Win. He has an unbelievable audio-cassette series called, Unlimited Riches. Visualizing is Realizing, is another one of his incredible audio cassette series. One of my favorite books he’s written is called, How to Achieve Total Prosperity. Another great book he did is called, The Miracle of Tithing. He just totally has been a huge impact in my life.

در این لحظه می خواهم یکی از جالب توجه ترین با جذبه ترین و فوق العاده ترین افراد را به حضورتان بیاورم . کسی که می خواهم در این لحظه با او صحبت کنم بسیار پر شور است .

شما او را از مجموعه کتاب های بسیار پر فروش سوپ جوجه برای روح می شناسید . این مجموعه کتاب میلیون و میلیون نسخه فروش داشته است .

حالا دیگر تقرییا سوپ جوجه برای همه چیز داریم :

سوپ جوجه برای حیوانات دست آموز، سوپ جوجه برای مردان، سوپ جوجه برای زنان، و ... که خیلی فوق العاده است .

اما به این توجه کنید که هدف این مصاحبه این که اطلاعات دیگری درباره این اشخاص به شما بدهد که آن را نمی دانید .

او هم چنین نویسنده برندگان هرگز نمی ترسند است . یک مجموعه صوتی با برنامه صوتی هم با نام ثروت بی پایان دارد .

تجسم کردن محقق کردن است . هم یک مجموعه صوتی فوق العاده دیگر اوست . یکی از کتاب های محبوب من که او نوشته چگونه به رفاه کامل برسیم نام دارد .

کتاب عالی دیگری هم به نام معجزه صدقه دادن دارد .

او تاثیر بسیار بزرگی بر زندگی من داشته است .

I'd like to welcome, Mark Victor Hansen. (To Mark) Welcome, Mark

در اینجا خوش آمد می گویم به مارک ویکتور هانسن

خوش آمدی مارک .

مارک :

آنقدر از من تعریف کردی که خودم هم مشتاق شدم که ببینم چه چیزی برای گفتن دارم