کانال های بازاریابی و راهکارهای گروه بازاریابی آرتا برای موفقیت شما

تبلیغات محیطی دیواری و بنرها

تاریخچه تبلیغات را می توان استفاده از ماشین چاپ و پوسترهای تبلیغاتی دانست، امروز هم از این تبلیغات استفاده می شود و متاسفانه در کشورهای توسعه نیافته هم به شدت رواج دارد .

اگر به درب خانه خود نگاه کنید، قطعا با برچسب های تخلیه چاه مواجه می شوید

درسال 1839 نصب پوسترها بر روی املاک خصوصی ممنوع شد

تبلیغات پوستر قدیمی

به نظر میرسد اروپا در قرن نوزدهم و حدود دویست سال پیش اشتباهات بازاریابی و تبلیغاتی ما ایرانیان را مرتکب شده است یا بهتر است بگوییم که ما ایرانی ها بعد از دویست سال هنوز هم تبلیغات را به سبک دویست سال پیش انجام می دهیم و درک نکرده ایم که مشتری کیست و چیست و چگونه باید با مشتری برخورد کرد.

ک

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازاریابی ایده آل

انتشارات بازاریابی

کتاب های بازاریابی