کانال های بازاریابی و راهکارهای گروه بازاریابی آرتا برای موفقیت شما

تلگراف های تبلیغاتی

در سال های 1864 بود که استفاده از تلگراف به عنوان ابزار تبلیغاتی شروع شد

متاسفانه وقتی به تاریخ تبلیغات نگاه می کنیم،می بینیم که همیشه در حال فرستادن اسپم بوده ایم

تلگراف تبلیغاتی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

قهرمان بازاریابی

انتشارات بازاریابی

کتاب های بازاریابی