کانال های بازاریابی و راهکارهای گروه بازاریابی آرتا برای موفقیت شما

1908 مدرسه کسب و کار هاروارد افتتاح شد

این اتفاق بخشی از تاریخ بازاریابی جهان است، کم کم آمریکا وارد دوره نوینی از کسب و کار می شد و آن موقع ما ایرانی ها درگیر چیزهای خنده داری بودیم.

فکر می کنم مربوط به اواخر عصر قاجار میشود، فروش بیشتر و مکانیزه شدن هنوز در ایران اتفاق نیفتاده بود و حتی در دوره های بعد نیز و با ظهور سلطنت پهلوی ها هنوز هم درگیر سیستم های تک بعدی بودیم.

به هر حال اصولی که صدسال پیش در دانشگاه های آمریکا تدریس می شد، و شاید همان چهار پی سنتی که هنوز هم آن را درک نکرده ایم، در دانشگاه های آمریکا تدریس میشد.

در مقدمه کتاب بازاریابی چریکی، نکته بسیار قابل تاملی وجود دارد ، جی کنراد لوینسون نویسنده این کتاب می گوید که شما اگر همه کتاب های بازاریابی را هم بخوانید باز هم از دانشجویان این رشته و کسی که به صورت آکادمیک مدرک می گیرد عقب هستید !

سیستم آموزشی قدرتمند کشورهای توسعه یافته دلیل پیشرفت آنهاست

مدرسه کسب و کار هاروارد آمریکا

دوره های آموزشی امروز دانشگاه کسب و کار هاروارد

اما آنچه امروز در این دانشگاه ها تدریس می شود، بسیار مدرن بوده و تمرکز آن روی توانایی های رهبری است .

سازمان ها باید درک کنند که هرچه دارند مشتری است و باید روی مشتری و سرویس به مشتری تمرکز کنند، سازمان ها باید درک کنند که این مشتری است که موفقیت کسب و کار را تعیین می کند و کسب کار برای مشتری است و نه برای ما

به هر حال راه دشواری پیش رو داریم، فرهنگ بازاریابی در ایران خیلی جای کار دارد

دوره های MBA دانشگاه هاروارد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازاریابی ایده آل

انتشارات بازاریابی

کتاب های بازاریابی