کانال های بازاریابی و راهکارهای گروه بازاریابی آرتا برای موفقیت شما

کامپیوترهای الکترونیکی توسعه یافتند

در سال های 1940 کامپیوترهای الکترونیکی توسعه یافتند و بخشی از تاریخ بازاریابی را رقم زدند، در آن موقع استفاده از کامپیوترها دست سازمان های بزرگ نظیر بانک ها بود و هزینه این خدمات بسیار بالا بود، ولی این نکته درک شده بود که هزینه تکنولوژی در ابتدای کار بالاست و با صنعتی شدن تکنولوژی هزینه های استفاده پایین می آید.

این نکته را از این بابت عنوان کردیم که بدانیم اولین ها و کسانی که روی تحقیق و توسعه در بازار سرمایه گذاری می کنند و ریسک بازار را می پذیرند، در آینده می توانند یکه تاز بازار شوند .

استفاده از کامپیوتر در بازاریابی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازاریابی ایده آل

انتشارات بازاریابی

کتاب های بازاریابی