مشاوره بازاریابی در خانه بازاریابی

مشاوره بازاریابی در خانه بازاریابی

مشاوره بازاریابی خانه بازاریابی

به خانه بازاریابی خوش آمدید و امیدواریم که بتوانیم در جهت رسیدن به اهداف شما کمک کنیم !

مشاوره بازاریابی آن هم در دنیای پیچیده و دیجیتال امروز به شدت سخت شده است !

واقعا یک فرد یا حتی گروه چند نفره نمی تواند تمام نیازهای یک کسب و کار را پاسخ دهد و البته قرار هم نیست که مشاور بازاریابی و یا مشاورین بازاریابی این کار را انجام دهند و کار مشاور جهت دهی به کسب و کار شماست .

در کارهای فنی و عمرانی کار مشاوره خیلی متفاوت است، چرا که آغاز و پایان کار مشخص است و همه چیز طبق نقشه پیش می رود .

اما واقعیت بازار و بازاریابی این است که ما متغیرهای بسیار زیادی داریم .

از اینجا شروع کنیم، از اقتصاد خرد !

هر کسب و کار چهار اصل دارد :

نیروی انسانی، زمین ، مدیریت، سرمایه

نیروی انسانی

اولین اصل و پایه اصلی هر کسب و کاری نیروی انسانی آن است . متاسفانه شمار بسیار زیادی از کسب و کارهای ما این اصل مهم را درک نکرده اند، اما موضوع به این سادگی ها هم نیست، آیا کسب و کاری که دچار بحران مالی است، می تواند به فکر توسعه کارکنانش باشد ؟

از دید حسابداری کسب و کار را بررسی کنیم ؟

از دید مدیریت باید کسب و کار را بررسی کنیم ؟ شرایط کسب و کار چگونه است؟ اطمینان ؟ عدم اطمینان ؟ تعارض ؟

همانطور که می بینید متغیرهای کسب و کار بسیار زیاد و پیچیده هستند.

خب ممکن است بپرسید اینها چه ربطی به بازاریابی دارند ؟ متاسفانه این سوالی است که خیلی ها از ما پرسیده اند، آیا می توان برای شرکتی که تزار مالی اش مشخص نیست، استراژی قیمت اولیه خلق کرد ؟