در خبرنامه بازاریابی عضو شوید

Please enable the javascript to submit this form

آموزش آکادمیک بازاریابی یعنی پذیرفته شدن بازاریابی به عنوان یک دانش تخصصی و این اتفاق مهمی است .

یکی از مهم ترین نشانه های تمدن از نظر دورکیم روانشناس فرانسوی، تقسیم کار و از بین رفتن نظام استاد و شاگردی است

آموزش آکادمیک بازاریابی در سال 1905

در سال 1905 برای اولین بار دانشگاه پنسیلوانیا، رشته و دوره بازاریابی کالاها را برگزار کرد !

این تاریخ ها خیلی جای تامل دارد ! وقتی این اتفاقات را دنیای بازاریابی ایران مقایسه می کنیم ، واقعا می فهمیم که چه قدر عقب هستیم و متاسفانه این عقب افتادگی هم چنان ادامه دارد !

وقتی در دانشگاه های ما هنوز اصول اولیه بازاریابی و آموزش آکادمیک بازاریابی به درستی اجرا نمی شود و یا از رده خارج است، باید خود را برای شکست آماده کنیم .

واقعا چند نفر از ما بدنبال مشاوره بازاریابی بوده ایم ؟

شاید مشکل از همه چیز دانی ما ایرانی ها باشد و این که برای نیروی متخصص و تجربه و دانش اهمیتی قائل نیستیم !

آیا شما اعتقادی به مشاوره بازاریابی دارید ؟

خانه بازاریابی و گروه بازاریابی آرتا به دنبال آموزش بازاریابی از صفر تا صد و یک می باشد و دوره های آموزشی و آموزش بازاریابی را برای شما تدارک دیده اند

دوره های آموزش آکادمیک بازاریابی در ایران

بازاریابی یک دانش اجرایی است و مفاهیم را نمی توان از طریق نوشته ها انتقال داد، صرفا با خواند یک یا دو کتاب در زمینه آموزش آکادمیک بازاریابی نمی توان به درجه استادی رسید، باید در آموزش بازاریابی تجدید نظر کنیم .

ممکن است که خیلی از مشاورین در کنار شرکتها و کارخانه های تولیدی و کسب وکاره به موفقیت رسیده باشند، اما این موفقیت ممکن است اتفاقی و یا ناشی از عدم حضور رقبا باشد

آموزش آکادمیک بازاریابی در کشورهای توسعه یافته بسیار متفاوت است

آموزش آکادمیک بازاریابی