کانال های بازاریابی و راهکارهای گروه بازاریابی آرتا برای موفقیت شما

در خبرنامه بازاریابی عضو شوید

Please enable the javascript to submit this form

خلق هویت سازمان

کامپیوترهای الکترونیکی توسعه یافتند و از آن در بازاریابی استفاده شد و بازاریابی کامپیوتری خلق شد

بازاریابی کامپیوتری

در سال های 1940 کامپیوترهای الکترونیکی توسعه یافتند و بخشی از تاریخ بازاریابی را رقم زدند، در آن موقع استفاده از کامپیوترها دست سازمان های بزرگ نظیر بانک ها بود و هزینه این خدمات بسیار بالا بود، ولی این نکته درک شده بود که هزینه تکنولوژی در ابتدای کار بالاست و با صنعتی شدن تکنولوژی هزینه های استفاده پایین می آید.

بازاریابی کامپیوتری

این نکته را از این بابت عنوان کردیم که بدانیم اولین ها و کسانی که روی تحقیق و توسعه در بازار سرمایه گذاری می کنند و ریسک بازار را می پذیرند، در آینده می توانند یکه تاز بازار شوند .

بازاریابی کامپیوتری

بازاریابی کامپیوتری و تاثیر آن در بازاریابی

بازاریابی و کامپیوتر خدمات متقابلی بر هم داشته اند ! شاید اگر بازاریابی و بازاریابی کامپیوتری توسعه پیدا نمی کرد، فروش کامپیوترها هم توسعه نمی یافت

اگرچه توسعه کامپیوترها بر همه علوم تاثیر داشته ولی جهش و دگرگونی امروزی بازاریابی و تجارت الکترونیک را مدیون کامپیوتر ها هستیم .