کانال های بازاریابی و راهکارهای گروه بازاریابی آرتا برای موفقیت شما

در خبرنامه بازاریابی عضو شوید

Please enable the javascript to submit this form

1908 مدرسه کسب و کار هاروارد افتتاح شد

اگرچه هنوز هم بازاریابی در ایران به عنوان یک دانش به صورت عام پذیرفته نشده است، بیش از صد سال پیش مدرسه تخصصی کسب وکار هارواد افتتاح شد

مدرسه کسب وکار هاروارد امروز جزیی از تاریخ بازاریابی و واژه نامه بازاریابی است

مدرسه کسب و کار هاروارد پذیرفتن بازاریابی به عنوان یک علم

این اتفاق بخشی از تاریخ بازاریابی جهان است، کم کم آمریکا وارد دوره نوینی از کسب و کار می شد و آن موقع ما ایرانی ها درگیر چیزهای خنده داری بودیم.

فکر می کنم مربوط به اواخر عصر قاجار میشود، فروش بیشتر و مکانیزه شدن هنوز در ایران اتفاق نیفتاده بود و حتی در دوره های بعد نیز و با ظهور سلطنت پهلوی ها هنوز هم درگیر سیستم های تک بعدی بودیم.

به هر حال اصولی که صدسال پیش در دانشگاه های آمریکا و مدرسه کسب و کار هاروارد تدریس می شد، و شاید همان چهار پی سنتی که هنوز هم آن را درک نکرده ایم، در دانشگاه های آمریکا تدریس میشد.

در مقدمه کتاب بازاریابی چریکی، نکته بسیار قابل تاملی وجود دارد ، جی کنراد لوینسون نویسنده این کتاب می گوید که شما اگر همه کتاب های بازاریابی را هم بخوانید باز هم از دانشجویان این رشته و کسی که به صورت آکادمیک مدرک می گیرد عقب هستید !

سیستم آموزشی قدرتمند کشورهای توسعه یافته دلیل پیشرفت آنهاست

مدرسه کسب و کار هاروارد آمریکا

دوره های آموزشی امروز دانشگاه و مدرسه کسب و کار هاروارد

اما آنچه امروز مدرسه کسب و کار هاروارد تدریس می شود، بسیار مدرن بوده و تمرکز آن روی توانایی های رهبری است .

سازمان ها باید درک کنند که هرچه دارند مشتری است و باید روی مشتری و سرویس به مشتری تمرکز کنند، سازمان ها باید درک کنند که این مشتری است که موفقیت کسب و کار را تعیین می کند و کسب کار برای مشتری است و نه برای ما

به هر حال راه دشواری پیش رو داریم، فرهنگ بازاریابی در ایران خیلی جای کار دارد

نگاهی به مدرسه کسب و کار هاروارد مدرن

امروز این دانشگاه خیلی حرفه ای تر از تاسیس به فعالیت خود ادامه می دهد و به نظر ما اگر می خواهید که میزان توسعه یک کشور را بسنجید میزان موفقیت در علوم پایه و علوم مدیریتی آنرا باید بررسی کنید .

دوره های MBA دانشگاه هاروارد